Det gamle imperium

Romerriget var et af de største imperier i historien. Det blev grundlagt i 27 f.Kr. af Augustus Cæsar og varede indtil 476 e.Kr. På sit højdepunkt kontrollerede Romerriget et område, der strakte sig fra Storbritannien til Nordafrika og fra Spanien til Mellemøsten. Romerriget var et komplekst og sofistikeret samfund med en rig kultur, som påvirkede udviklingen af den moderne vestlige civilisation.

Romerriget var et konstitutionelt monarki med et komplekst regeringssystem. Kejseren var statsoverhoved og øverstkommanderende for de væbnede styrker. Han blev bistået af et bureaukrati af embedsmænd, som forvaltede regeringens daglige drift. Det romerske senat var et rådgivende organ, der rådgav kejseren. Den romerske lovgivende forsamling var opdelt i to huse: Overhuset og Underhuset. Overhuset bestod af arvelige adelsmænd, mens underhuset bestod af valgte repræsentanter fra de forskellige provinser i imperiet.

Romerriget var et stort set agrarisk samfund med en blomstrende økonomi. De vigtigste indtægtskilder var beskatning og plyndringer. Regeringen opkrævede skatter fra folket i form af jordskatter, omsætningsafgifter og toldsatser. Regeringen plyndrede også sine fjender i krigstider. Romerriget havde en pengeøkonomi og brugte mønter lavet af bronze, kobber, sølv og guld. Den vigtigste valutaenhed var denar, som var opdelt i 100 sestercer.

Romerriget var et avanceret samfund med mange imponerende bedrifter.