Afskedigelse af en medarbejder

Det er aldrig let at afskedige en medarbejder, men nogle gange er det nødvendigt. For at sikre, at afskedigelsesprocessen forløber så gnidningsløst som muligt for alle involverede parter, er det vigtigt at følge nogle få vigtige trin.

For det første skal du have en klar og tydelig grund til outplacement. Dette bør meddeles medarbejderen i skriftligt sammen med eventuelle beviser. Du bør også give medarbejderen mulighed for at klage over afgørelsen.

Når du har truffet beslutningen om afskedigelse, skal du følge den korrekte procedure. Dette omfatter bl.a. at give medarbejderen den krævede opsigelsesperiode samt at udbetale eventuelle udestående feriepenge eller lønninger.

Det er også vigtigt at være opmærksom på alle relevante ansættelseslove, f.eks. vedrørende urimelig afskedigelse. Hvis du følger den korrekte procedure, kan du undgå eventuelle juridiske udfordringer fra medarbejderen.

Afskedigelse kan være en vanskelig og følelsesladet tid for alle involverede. Men ved at følge disse trin kan du bidrage til at sikre, at det foregår retfærdigt og gnidningsløst.

Den efterfølgende periode varsel bør gives ved afskedigelse af en ansat:

– 4 ugers varsel, hvis den ansatte har været ansat i mindre end 2 år

– 5 ugers varsel, hvis den ansatte har været ansat i 2 år eller mere, men mindre end 5 år

– 6 ugers varsel, hvis den ansatte har været ansat i 5 år eller mere.

Hvis en medarbejder bliver afskediget uden varsel, kan han/hun have ret til at kræve erstatning fra sin arbejdsgiver.

Når du skriver et brev om afskedigelse af en medarbejder, er det vigtigt at:

– at være klar og præcis

– at angive årsagerne til afskedigelsen

– følge de gældende procedurer

– at give oplysninger om en eventuel klageprocedure.